Mesačný archív: február 2021

Nástup do CMŠ

Prajem požehnaný deň milí naši!

Tak sme sa dočkali a v pondelok sa  stretneme. Nakoľko sme spolu s pánom starostom a pani riaditeľkou Škorcovou včera na porade upresnili nástup deti do zariadení , v prílohe TESTOVANIE máte pokyny k ďalším krokom , ktoré je dôležité vykonať pri nástupe detí do zariadenia. V ďalšej prílohe je i tlačivo ČESTNÉ PREHLÁSENIE, ktoré prineste prosím už vyplnené. Ďakujem.
 Nakoľko je možnosť testovania v Soblahove, využite ju prosím. Týmto ďakujem i našim rodičom, ktorí  budú pomáhať s testovaním . Vážim si Vašu pomoc a ochotu.

Oddávame sa teda do rúk najlepšieho Ochrancu, ktorý je našim Opevneným hradom a Bezpečným miestom. Prosím, nech nás všetkých sprevádza do ďalších dní, ochraňuje a požehnáva.

Prajem všetkým požehnaný čas a tešíme sa na stretnutie.
S úctou Jamborová.

Share

Február

Fašiangy, Turice, Veľká noc ide…

Prostredníctvom obsahového celku  sa deti oboznamujú v prvom rade s podstatou pôstneho obdobia, ktoré nás čaká, zo zvykoslovím Soblahova a tradíciami, ktoré vo svojich vystúpeniach prezentujú nielen v materskej škole, ale aj širokej verejnosti.

Spoločne s rodičmi sa pripravia na karneval, kde budú rodičia tiež v maskách, ktoré budú vyrobené z odpad. materiálu. Koniec fašiangového veselia  zavŕši pochovanie basy. Pri výrobe masiek sa oboznámia s rôznymi predmetmi a ich vlastnosťami. Naučia sa rozlišovať zdraviu nebezpečné pomôcky a predmety. Deti budú skúmať vesmír, spoznávať jeho Stvoriteľa a objavovať súvislosti medzi Zemou a vesmírom. Oboznámia sa s nebezpečenstvom závislostí, a ochrany zdravia pred nimi.(Chceme dýchať čistý vzduch).

Pokračovať v čítaní

Share