Mesačný archív: apríl 2021

Apríl

Učíme sa správať bezpečne.

V obsahovom celku Učíme sa správať bezpečne, majú možnosť spoznávať prácu hasičov, polície, lekára, poštárky, vodiča a to v priamom kontakte i s možnosťou vyskúšania si dostupných pomôcok, ktoré používajú ľudia týchto profesií. Deti si opakovane osvojujú základné pravidlá bezpečného správania sa na ulici, získavajú poznatky o rôznych druhoch doprav. prostriedkov.

Na návšteve u tety Aničky spoznávajú mnohé druhy domácich zvierat, ktoré môžu pohladiť a dotýkať sa ich, ale tiež rozoznať i nebezpečenstvo pri kontakte s nimi.

prierezové témy: dopravná výchova, ochrana života a zdravia, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj.

Pokračovať v čítaní

Share