Mesačný archív: september 2022

September

Vitaj v našej škole, školičke.        

Obsahovým celkom u dieťaťa  prehlbujeme pozitívny vzťah k jednotlivým členom rodiny a príbuzným, k materskej škole a k rodnej obci.        Obsahový celok je zameraný na utváranie hodnotných sociálnych vzťahov s rovesníkmi a dospelými z blízkeho sociokultúrneho prostredia na báze otvorenej a citovej väzby. Budeme sa učiť počúvať druhého, uznávať prácu iných, prejavovať porozumenie a spolupracovať skupine.

Celok obsahuje tieto prierezové témy : osobnostný a sociálny rozvoj ,dopravná výchova.

  Pokračovať v čítaní

Share