Mesačný archív: október 2022

Október

Naučme sa pieseň, ktorú šuští jeseň

 V obsahovom celku  deti získavajú elementárne poznatky o prírode jej premenách a krásach  počas roč. období. Učíme deti všímať si život prírody okolo seba, mať úctu ku všetkému živému i neživému a prostredníctvom týchto hodnôt mať zároveň úctu k človeku Utvárame pozitívny vzťah dieťaťa k sebe, k svojmu zdraviu, podporujeme zdravú výživu. Učíme sa vážiť si každú prácu a jej výsledky. Celok obsahuje tieto prierezové témy: ochrana života a zdravia, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, dopravná výchova.

  Pokračovať v čítaní

Share