Mesačný archív: november 2022

November

Zázrak života

V obsahovom celku získavajú deti elementárne poznatky o vzniku života, o ľudskom tele a o jeho

funkciách a vlastnostiach. Získavajú vedomosti o stave tela v chorobe, alebo po úraze. Naučia sa dodržiavať

správne návyky pri infekčných a iných ochoreniach. Utvárame pozitívny vzťah dieťaťa k sebe, k svojmu zdraviu,

podporujeme zdravú výživu a zdravý životný štýl. Učíme deti vážiť si každú formu života na zemi. Deti sa

oboznamujú s príchodom adventu a v spolupráci s rodičmi sa pripravujú na adventné obdobie.

Pokračovať v čítaní

Share