Mesačný archív: december 2022

December

Nesiem Vám noviny, počúvajte…

Príchodu Vianoc a vianočnému obdobiu sa budeme venovať v obsahovom celku

Nesiem Vám noviny, počúvajte…Príchod Ježiša na zem, jeho narodenie a oslava

narodenia bude umocnená vianočnými zvykmi , obyčajmi  a obradmi, ktoré súvisia

zo základnými hodnotami osobného, rodinného i spoločenského života.

Príprava celotýždňovej aktivity pri príležitosti patróna CMŠ sv. Mikuláša bude

v spolupráci rodičov a  študentiek PaSA. Deti sa budú na Vianoce pripravovať

pečením oblátok, medovníkov, prípravou darčekov.

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, výchova k tvorivosti, ochrana života a zdravia, multikultúrna výchova, doprav. výchova.

Pokračovať v čítaní

Share