Mesačný archív: január 2023

Január

Bude zima, bude mráz

V obsahovom celku sa budeme venovať predovšetkým experimentovaniu s vodou, snehom a životným podmienkam v zime. Budeme hľadať odpovede na otázky typu prečo ?ale, aj ako ?

Súčasťou obsahového celku bude poznávanie vtáctva, ktoré u nás prezimováva a naučiť sa o vtáčatá správne starať počas zimy. Ďalšou úlohou bude starostlivosť

o zver v lese a jej prikrmovanie v spolupráci s horárom. Deti sa budú zoznamovať s časovými vzťahmi a utvrdzovať si poznatky  o striedaní dňa a noci, týždňov ,

mesiacov, ročných období. Krásy zimy využijeme na zimné radovánky a športy spolu s rodičmi.

Pokračovať v čítaní

Share