Mesačný archív: február 2023

Február

Fašiangy, Turice, Veľká noc ide…

Prostredníctvom obsahového celku  sa deti oboznamujú v prvom rade s podstatou pôstneho obdobia, ktoré nás čaká, zo zvykoslovím Soblahova a tradíciami, ktoré vo svojich vystúpeniach prezentujú nielen v materskej škole, ale aj širokej verejnosti.

Spoločne s rodičmi sa pripravia na karneval, kde budú rodičia tiež v maskách, ktoré budú vyrobené z odpad. materiálu. Koniec fašiangového veselia  zavŕši pochovanie basy. Pri výrobe masiek sa oboznámia s rôznymi predmetmi a ich vlastnosťami. Naučia sa rozlišovať zdraviu nebezpečné pomôcky a predmety. Deti budú skúmať vesmír, spoznávať jeho Stvoriteľa a objavovať súvislosti medzi Zemou a vesmírom. Oboznámia sa s nebezpečenstvom závislostí, a ochrany zdravia pred nimi.(Chceme dýchať čistý vzduch).

Pokračovať v čítaní

Share