Mesačný archív: marec 2023

Marec

Slniečko sa zobudilo

 Obsahový celok Slniečko sa zobudilo charakterizujú prichádzajúce sviatky jaria k nim sa viažuce oslava a tradícieVeľkej noci. Ďalej si deti utvárajú základy environmentálneho cítenia, získavajú praktické skúsenosti v starostlivosti o rastliny, učia sa v prírode poznávať  vtáky, ktoré k nám priletia na letné obdobie, poznávať domáce a hospodárske zvieratá v priamom kontakte s nimi. Väčšinu poznatkov si osvojujú priamo v prírode. Deti si budujú vzťah k literatúre a ku knihám.

Pokračovať v čítaní

Share