Mesačný archív: máj 2023

Máj

Všetci sme jedna rodina

Obsahový celok vedie deti k pochopeniu dôležitosti roly matky a otca v rodine a významu starostlivosti o rodinu. Prostredníctvom pripravovaných aktivít Dňa matiek, Dňa otcov a Dňa rodiny poukázať na to že rodina je práve tým spoločenstvom, ktoré vytvára pre dieťa všetko potrebné. Deti sa budú oboznamovať so svojou rodnou vlasťou a budú vedené k vlastenectvu a patriotizmu. Prostredníctvom mnohých aktivít budú spoznávať i iné krajiny Európy, kontinenty, ľudí , rastlinnú a živočíšnu ríšu, kultúrne tradície zaujímavosti sveta.

Pokračovať v čítaní

Share