Mesačný archív: jún 2023

Jún

Letom svetom

V obsahovom celku konkrétnymi skúsenosťami deti získavajú poznatky o ďalšom ročnom období o lete. Priamym pozorovaním sledujú živote v lese, na poli, lúke v záhrade uvedomujú si dôležitosť rastlín a stromov pre život ľudí a zvierat. Spoznávajú, že les je vhodné miesto pre poznanie, športovanie i odpočinok. V prírode spájajú pohyb s aktívnym vyjadrovaním prežitých obsahov, prezentujú jemnú a hrubú motoriku. Oboznamujú sa s exot. zvieratami ,ich spôsobom života, priamo i pozorujú. Prakticky si vyskúšajú, že za odpočinkom, športom a kultúrou treba i cestovať.

Koncoročná rozlúčka s materskou školou i za účasti rodičov.

Pokračovať v čítaní

Share