Oznamy

Karneval

Bude u nás veľký bál, bude  u nás karneval!

 

Vážení rodičia, pozývame Vás na tradičný

 fašiangový karneval spojený i s pochovaním

 basy v našej CMŠ, ktorý sa uskutoční  dňa

 13.02. 2015 o 15,15 hodine.

  Rodičia, nezabudnite si priniesť  

i karnevalovú  masku, či  kostým.

 

Tešíme sa na spoločne prežité chvíle.

Vaše deti a kolektív CMŠ sv. Mikuláša

Share