Oznamy

Október

Naučme sa pieseň, ktorú šuští jeseň

 V obsahovom celku  deti získavajú elementárne poznatky o prírode jej premenách a krásach  počas roč. období. Učíme deti všímať si život prírody okolo seba, mať úctu ku všetkému živému i neživému a prostredníctvom týchto hodnôt mať zároveň úctu k človeku Utvárame pozitívny vzťah dieťaťa k sebe, k svojmu zdraviu, podporujeme zdravú výživu. Učíme sa vážiť si každú prácu a jej výsledky. Celok obsahuje tieto prierezové témy: ochrana života a zdravia, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, dopravná výchova.

 

Lastovičky odleteli, polia, lúky osmutneli. Znaky jesene, počasie a prírodné javy (hmla, dúha, blesk, hrmenie, …), význam počasia pre prírodu, ľudí, zvieratá a vtáky, jesenné práce v záhrade, hry a športy.
Dúhová rozprávka Farby a ich odtiene, farby na obklopujúcich reáliách, experimentovanie s farbami, farba zvuku.
Babičkina záhrada.  Stromy ( listnaté, ihličnaté ), kríky a ich listy, plody a kôru, zber ovocia a zeleniny ( ako sa pestuje a kde rastie ), jeho uskladnenie, spracovanie.(návšteva záhrady , poľa, pivnice) Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Dobroty z babičkinej záhradky pre naše zdravie.  Rozdiel ovocie a zelenina, južné ovocie, hygienické návyky pri konzumácií, význam pravidelnej konzumácie, dobroty z ovocia a zeleniny. Hravo-zdravo(poďakovanie za úrodu a ochutnávka zdravých jedál, návšteva zubnej ambulancie)

 

Share