Oznamy

September

Vitaj v našej škole, školičke.        

Obsahovým celkom u dieťaťa  prehlbujeme pozitívny vzťah k jednotlivým členom rodiny a príbuzným, k materskej škole a k rodnej obci.        Obsahový celok je zameraný na utváranie hodnotných sociálnych vzťahov s rovesníkmi a dospelými z blízkeho sociokultúrneho prostredia na báze otvorenej a citovej väzby. Budeme sa učiť počúvať druhého, uznávať prácu iných, prejavovať porozumenie a spolupracovať skupine.

Celok obsahuje tieto prierezové témy : osobnostný a sociálny rozvoj ,dopravná výchova.

 

 

V našej škôlke Vlastné meno a priezvisko, vek, adresa bydliska a materskej školy, mená detí a učiteliek, značky, denný návrat rodiča.
Kucháročky, kucháročky, navarili polievočky. Interiér a exteriér MŠ, dôležité orientačné body v okolí MŠ, ľudia, ktorí zabezpečujú starostlivosť, základy komunikácie a kooperácie medzi deťmi a dospelými, čarovné slovíčka.
Ja a moja rodina. Štruktúra rodiny, jej členovia a vzájomné vzťahy, význam rodiny (miesto bezpečia, istoty a lásky), domov – miesto, kde bývam( miestnosti, účel, …).
Nakreslím si dom, ktože býva v ňom? Významné budovy, miesta a pamiatky obce (obecný úrad, lekáreň, kostol, pošta, cintorín, železničná stanica, …. ), ich účel (funkcie, orientačné body ), porovnanie: dedina – mesto.

 

Share