Mesačný archív: december 2014

oznam – Združenie katolíckych škôl Slovenska

Drahí kolegovia, priatelia,

v Evanjeliu z 2. adventnej nedele zaznel hlas: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky“. Sme svedkami, ako sa naopak: zahatáva cesta – deťom a mládeži, aby zablúdili, padli do pasce, totálne sa odvrátili od Boha.
Do konca roka 2014 má vláda schváliť (?!) Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorá spolu so svojimi prílohami má iniciovať viaceré nové politiky v oblasti výchovy a vzdelávania. Nadštandardné práva LGBTI osôb, proaktívna sexualizácia „výchovy“ a vzdelávania detí a mládeže… Novinári mlčia, alebo naopak zosmiešňujú kresťanské postoje… Kto sa postaví proti tomuto zlu?
Prosím Vás, informujte svojich kolegov, rodičov, žiakov, priateľov, rodinných príslušníkov – nedajme sa zastrašiť, zahnať do kúta ani falošne uspokojiť lžou, že tá celoštátna Stratégia „musí byť kvôli EÚ“, že to je len tak naoko, že si (znova!) doma môžeme myslieť, čo chceme, ale oficiálne musíme prezentovať politiku rodovej rovnosti a proaktívnej podpory LGBTI osôb a ich štýlu života. To už sme zažili, aj keď to nemalo takú nemravnú podobu ako táto nová nastupujúca totalita útočiaca na korene ľudskej spoločnosti: kresťanstvo, rodinu a deti.
V prílohe nájdete pripomienky ZKŠS k Stratégii ľudských práv + sprievodný list premiérovi, spoločný list členom Vlády SR – pod názvom Vianočná výzva členom vlády SR.
Vyrovnávať chodníky a pripravovať cestu Pánovi nie je žiaden wellness, citovaný úryvok z Evanjelia začína opisom pôsobenia Jána Krstiteľa – naozaj žiadna cukrová ružová vata, a predsa účinné pozvanie k tomu Najlepšiemu, čo život dovoľuje obsiahnuť – budovanie Božieho kráľovstva na zemi, v čase a mieste, kde sa každý z nás nachádza.
Pokoj a dobro, požehnaný Advent

Ján Horecký, prezident ZKŠS
logo
www.zkss.sk, 0903 519158
Karloveská 32, 841 04 Bratislava

Odporúčam aj tento blog: Čo sa na nás chystá?!

Share

Súhlas s uverejňovaním fotografií

Vážení rodičia!

Niektorí z rodičov majú záujem uverejniť fotografie z programu pri príležitosti Mesiaca úcty i z programu Mikuláša. Tieto by sa dali uverejniť na našej stránke. Ak sa tieto budú do budúcnosti uverejňovať, potrebujeme Váš súhlas. V triedach budú pripravené zoznamy, kde podpíšete Váš súhlas s uverejňovaním fotografií z akcií CMŠ sv. Mikuláša. Prosíme Vás o Vaše rozhodnutie. Ostatné programy a videá deti dostanú na konci školského roka.

Ďakujeme a prajeme všetko dobré, kolektív CMŠ sv Mikuláša

Share