Archív kategórií: školské oznamy

ZÁPIS DETÍ DO CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY SV. MIKULÁŠA V SOBLAHOVE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠK. R. 2024/2025

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov 212, ako zriaďovateľ CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove oznamuje rodičom že v termíne

od 2.05.2024 do 10.05.2024

bude prebiehať zápis do detí do Cirkevnej materskej školy na školský rok 2024/2025.

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť osobne v priestoroch CMŠ v čase od 6.30 do 16.00 alebo si ju môžu stiahnúť z web stránky školy. Vypísanú, lekárom pre deti a dorast potvrdenú a oboma zákonnými zástupcami podpísanú žiadosť o prijatie môžete podať osobne v CMŠ, poštou, e-mailom /naskenované podpísané tlačivo/ na stránku materskej školy: cmssoblahov@centrum.sk.

Podrobnejšie informácie o podmienkach a kritériách prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do CMŠ nájdete na stránke materskej školy tlačivá a dokumenty

Share