Oznamy

5.03.2024 o 9.00 hod – Čítame pre radosť – beseda s Lenkou Sivákovou

3. V novembri minulého roku sa naša CMŠ zapojila do rozvojové  projektu MŠVVŠ SR „Čítame pre radosť“ a v druhom kole nám bol schválený príspevok 250,- eur na „doplnenie“ triednej knižnice. Našu knižnicu doplníme aj knihami Turnianky Lenky Sivákovej, ktorá k nám príde na besedu 5.03.2024 o 9.00 hod. 

Share