Oznamy

Adorácia pred vyloženou sviatosťou 03.12.2023 od 15:00-15:30 hod.

Pozývame Vás v prvú adventnú nedeľu t. j. 03.12.2023 od 15:00-15:30 hod k adorácii  pred vyloženou sviatosťou v kostole. Je to čas modlitby, čas vďaky, prosieb a chvály Pána vyhradený za rodiny CMŠ v Soblahove. 

Môžete si pripraviť modlitby i spevy.

Ďakujeme.

Share