Oznamy

Infolist z Rodinkova 6/2016

Drahé naše rodiny, drahí manželia, milí priatelia Rodinkova,

Leto je obyčajne privilegovaným časom oddychu. Oddych je nielen príležitosť, ale aj výzva. Zvlášť vtedy, ak nám pracovné preťaženie začne brániť byť s Bohom a starať sa o vzťahy, cez ktoré nám Boh zveril tých, ktorých sám miluje. Iste netreba plánovať cesty do exotických destinácií, aby sme na konci leta mohli s uspokojením skonštatovať, že sme si oddýchli. Stačí si priznať, že náš život a naše živobytie nie je iba v našich rukách. Že máme Otca, ktorý vie o potrebách každého nového dňa, do ktorého nás pozve.  Vtedy sme schopní sa viac zastaviť s najbližšími, pre ktorých možno robíme všetko ostatné, ale už nevládzeme byť plnohodnotne s nimi. Alebo sa možno nádejame, že s nimi budeme naplno vtedy, keď už všetko dokončíme.
Urobme všetko preto, aby sa táto nádej naplnila. Zastavme sa v istote, že to najdôležitejšie, k čomu nás Boh pozýva a to najvzácnejšie, čo nám zveril sú Tí, s ktorými cez špeciálne poslania spája naše  životy.
Naplánujme si pokojný čas s nimi. Dovolenku, výlet alebo snáď pobyt na niektorom z podujatí v Rodinkove,  na ktoré vás aj počas leta srdečne pozývame, alebo na nejakom inom hodnotnom programe.
Nech je pre vás leto propri nevyhnutných povinnostiach aj časom blízkosti s Bohom a pokojného spočinutia s najbližšími.

Roman Seko,
duchovný správca Rodinkova


Podujatia počas veľkých prázdnin 

Počas letných prázdnin sú v Rodinkove naplánované 2 podujatia, na ktoré je možné sa ešte prihlásiť. Okrem toho vám ešte chceme dať do pozornosti špeciálne „vydanie“ obľúbeného seminára Otcovo Srdce, ktorý bude na začiatku septembra skrátený do víkendovej podoby, aby sa ňom mohli zúčastniť hlavne rodiny s deťmi.
Ostatné letné termíny sú obsadené uzavretými skupiny s vlastným programom. Ďalšie víkendov é programy, na ktoré sa bude možné prihlásovať, budú pravidelne opäť pokračovať  od septembra.

10.-15.  júl
SEMINÁR OTCOVO SRDCE

Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov. Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.
Seminár na Slovensku vedú Robert a Vicki de Hoxar z Anglicka spolu s prevažne slovenským tímom.
Podujatie, na ktoré je možné prísť aj s deťmi.
(viac info a možnosť prihlásenia)

23.-31.  júl
BIBLICKÁ ŠKOLA PRE RODINY s Komunitou Naim

Pozývame vás prežiť krásny čas s Pánom v spoločenstve ďalších rodín, ktorým horí srdce pre Pána. Program bude počas celého týždňa zameraný dopoludnia na kontakt s Božím slovom, kedy sa o deti postarajú animátori. Popoludní bude voľný čas pre rodinu vyhradený na oddych, šport či turistiku.
​(viac info a možnosť prihlásenia)

2.-4.  september
Víkendový seminár OTCOVO SRDCE PRE RODINY

Pozývame vás na špeciálny víkendový seminár Otcovov Srdce pripravený v Rodinkove  hlavne pre rodiny s deťmi. Seminár zvyčajne trvá 5 dní, tentoraz však bude dĺžkou prispôsobený hlavne pre rodiny s deťmi. Prihlásiť sa však môžu aj jednotlivci alebo manželia bez detí. Počas víkendu sa o deti postarajú animátori.
Podujatie, na ktoré je možné prísť aj s deťmi.
(viac info a možnosť prihlásenia)Novinky zo života Rodinkova

S radosťou sa chceme s vami podeliť o veľkú novinu. Od 1. júla bude v Rodinkove bývať  a slúžiť ďalší kňaz, ktorému horí  srdce pre službu rodinám. Je to
​o. Viliam Maretta, diecézny kňaz, ktorý doteraz pôsobil v Spišskej diecéze vo farnosti Slovenská Ves. Oficiálnym dekrétom Žilinského o. biskupa Mons. Tomáša Galisa je poverený za výpomocného duchovného vo farnosti Beluša so špeciálnym poslaním pre službu v Rodinkove v rámci dohody so Spišskou diecézou o službe v Žilinskej diecéce na obdobie troch rokov. Vďaka tomu sa môžete na víkendových akciách od septembra tešiť na posilnenú spovednú službu a iste vďaka jeho dlhoročnej farskej pastoračnej skúsenosti s manželmi a mladými ľuďmi aj na vzácne duchovné poradenstvo.
Vďaka Pánovi za tento nový veľký dar pre Rodinkovo!
Prosíme vás o modlitby za neho, ale aj za všetkých kňazov, aby dobre zvládali svoju kňazskú službu.


Udialo sa v Rodinkove​ v uplynulom mesiaci…

Stretnutie bratov Minoritov s pátrom provinciálom
Manželské stretnutia pre rodiny zo Združenia Mariánskej mládeže
Víkendové manželské stretnutia
Duchovná obnova rodín s komunitou blahoslavenstiev
Duchovná obnova rodín z farnosti Žilina-Vlčince
Duchovná obnova pre rozvedených, ktorí nežijú v novom vzťahu (2. časť)
Svedectvo účastníkov obnovy pre rozvedených na púti rodín vo Višňovom

Program Matka a dcéra zameraný na prehĺbenie ich vzťahu a komunikácie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na zabezpečení týchto podujatí, aj tým, ktorí stáli v ich zázemí, zvlášť našim dobrovoľníkom a animátorom.
Nech ich  dobrý Boh hojne požehná a nech svojou milosťou sprévadza a posilňuje tých, ktorí sa na programoch zúčastnili.

Posolstvo Rodinkovským rodinám

Z posynodálnej Apoštolskej exhortácie Amoris letitia pápeža Františka

128. Estetická skúsenosť lásky je vyjadrená v tom pohľade, ktorý kontempluje druhého ako cieľ v sebe samom, aj keď je chorý, starý alebo bez vnímateľných príťažlivostí. Pohľad plný ocenenia je nesmierne dôležitý – a šetrenie s ním zvyčajne spôsobuje škodu. Koľko vecí niekedy manželia alebo deti robia, aby si ich druhí všimli a vzali ich do úvahy! Mnoho rán a kríz má svoj pôvod v okamihu, keď sme sa prestali kontemplovať. Práve toto vyjadrujú viaceré sťažnosti a prostesty, ktoré počuť v rodinách. “Môj muž si ma nevšíma, zdá sa, že som preňho neviditeľná”. “Prosím ťa, dívaj sa na mňa, keď sa tebou rozprávam”. “Moja žena už na mňa nehľadí. Má oči len pre deti”. “Doma nikoho nezaujímam, ani ma nevidia, ako by som pre nich neexistoval”. Láska otvára oči a dáva vidieť – ponad všetko ostatné – aká je skutočná hodnota ľudskej bytosti.

129. Radosť takejto kontemplatívnej lásky treba pestovať. Keďže sme boli stvorení pre lásku, vieme, že neexistuje väčšia radosť, než zdieľať dobro: «Nepripusť, aby ti unikol radostný deň; dávaj a ber» (Sir 14,14.16). Najintenzívnejšie radosti života sa rodia, keď dokážeme spôsobiť radosť druhým – ako predchuť neba. Možno pripomenúť veselú scénu z filmu Babetina večera, kde štedrá kuchárka dostane vďačné objatie a chválu: «Ako len potešíš anjelov!». Príjemná a utešujúca je tá radosť, ktorá pramení z potešenia spôsobeného druhým, keď vidíme ako sa radujú. Takáto radosť, účinok bratskej lásky, nie je radosťou z márnivosti, ktorá pozerá len na seba, ale radosťou toho, kto miluje a teší sa z dobra milovaného – radosťou, ktorá sa vlieva do druhého a v ňom sa stáva plodnou.

130. Na druhej strane, radosť sa obnovuje v bolesti. Ako hovorieval svätý Augustín, «čím väčšie bolo nebezpečenstvo v bitke, tým intenzívnejšia je radosť z víťazstva».[1] Po spoločnosm utrpení a boji môžu manželia zažiť, že to stálo za to, pretože získali niečo dobré, niečo sa spolu naučili, alebo pretože dokážu viac oceniť to, čo majú. Máloktoré ľudské radosti sú tak hlboké a slávnostné ako keď dve osoby, ktoré sa navzájom milujú, dosiahli spolu niečo, čo ich stálo veľké spoločné úsilie.

Share