Kontakt

Cirkevná materská škola sv. Mikuláša
Soblahov 346
913 38 Soblahov

0903 982 820
cmssoblahov@centrum.sk
Prihlášky
Video archív
facebook profil

SK39 0200 0000 0040 8884 9751
ico: 42152402
dic: 2023314865

Občianske združenie
SK66 8330 0000 0026 0133 2392