Tlačivá a dokumenty

  • ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa rodičom
  • potvrdenie od lekára pre deti PPV
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti
  • 2% z dane