Oznamy

02. 12. 2018 od 13,00 hod. Adorácia pred vyloženou sviatosťou

Milí rodičia!
Pozývame Vás v prvú adventnú nedeľu t. j. 02. 12. 2018 od 13,00 hod. k adorácii pred
vyloženou sviatosťou v kostole, kedy je čas vyhradený za rodiny CMŠ v Soblahove.
Ďakujeme.

Share