Oznamy

Mesiac úcty k starším

Prajem dobrý deň milí rodičia!

Pripravujeme s deťmi stretnutie pre starých rodičov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. I prostredníctvom Vás pozývame starých rodičov na spoločné stretnutie u nás v CMŠ. Odovzdajte im prosím naše pozvanie.

20161024_mesiac_ucty_k_starsim

Share