Oznamy

November

Zázrak života

V obsahovom celku získavajú deti elementárne poznatky o vzniku života, o ľudskom tele a o jeho

funkciách a vlastnostiach. Získavajú vedomosti o stave tela v chorobe, alebo po úraze. Naučia sa dodržiavať

správne návyky pri infekčných a iných ochoreniach. Utvárame pozitívny vzťah dieťaťa k sebe, k svojmu zdraviu,

podporujeme zdravú výživu a zdravý životný štýl. Učíme deti vážiť si každú formu života na zemi. Deti sa

oboznamujú s príchodom adventu a v spolupráci s rodičmi sa pripravujú na adventné obdobie.

Celok obsahuje tieto prierezové témy: ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, doprav. výchova.

       

Život ako dar  Narodenie dieťaťa ,starostlivosť rodičov, láska rodičov k dieťaťu a jej hodnota. Kto nás stvoril na svoj obraz.
Čo skrýva naše telo  Vnútorné orgány ľudského tela, ich funkcia, pravo- ľavá orientácia.
Človek a jeho zmysly Zmyslové orgány, ich funkcia a dôležitosť, ústna hygiena.
Návšteva ambulancie lekára. Telesné pocity signalizujúce zdravie a chorobu, činnosť lekára a zdravotnej sestry, hodnota a ochrana zdravia, význam pohybu.
Prosil líšku vĺčik…  Potraviny a suroviny na prípravu jedál, ich pôvod, využitie a význam, skladovanie, spracovanie, výživa – zdravé a škodlivé potraviny a nápoje, hygiena.

 

Share