Oznamy

December

Nesiem Vám noviny, počúvajte…

Príchodu Vianoc a vianočnému obdobiu sa budeme venovať v obsahovom celku

Nesiem Vám noviny, počúvajte…Príchod Ježiša na zem, jeho narodenie a oslava

narodenia bude umocnená vianočnými zvykmi , obyčajmi  a obradmi, ktoré súvisia

zo základnými hodnotami osobného, rodinného i spoločenského života.

Príprava celotýždňovej aktivity pri príležitosti patróna CMŠ sv. Mikuláša bude

v spolupráci rodičov a  študentiek PaSA. Deti sa budú na Vianoce pripravovať

pečením oblátok, medovníkov, prípravou darčekov.

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, výchova k tvorivosti, ochrana života a zdravia, multikultúrna výchova, doprav. výchova.

Milý svätý Mikuláš… Celotýždňové aktivity v CMŠ sv. Mikuláša pri príležitosti osláv patróna Cirkevnej materskej školy aj v spolupráci s rodičmi detí, študentkami PaSA a celým kolektívom CMŠ.
Čaro vianočného času Pečenie medovníkov, vianočného pečiva, oblátok, výzdoba interiéru, príprava darčekov.
Nad Betlémom žiari hviezda…. Predvianočné a vianočné zvyky a tradície, vianočné príbehy, koledy,  čas lásky a pokoja, obdarovanie blízkych, vianočné predstavenie pre rodičov a verejnosť.
Koladička, kolada… Vianočné prekvapenia a darčeky, Silvester a Nový rok.
Share